Projektipäällikkö & kehityspäällikkö (~85k/y)

Ensiluokkainen mahdollisuus nostaa ura seuraavalle tasolle

HALUATKO SUKELTAA SYVÄLLE FINANSSITOIMIALAN MAAILMAAN?

Ja ohjata asiakkaan projektin suunnittelua ja läpivientiä kokonaisuudessaan?

Atsalea Software etsii omaan yhtiöönsä finanssialaa tuntevaa projektipäällikköä vastaamaan asiakasprojektien ohjaamisesta ja läpiviennistä.

Tehtävään sopivalta henkilöltä odotetaan kokemusta yhdeltä tai useammalta seuraavista osa-alueista:

 • IT projektien johtaminen
 • Ketterillä menetelmillä toteutettavat sovelluskehityshankkeet
 • Sähköinen asiointi - web palvelut, mobiilisovellukset
 • Tietovarastohankkeet
 • Infraprojektit
 • Asiakasrajapinnassa työskentely
 • Sujuva suomen kieli

Odotetaan:

 • useiden vuosien ansioitunutta kokemusta projektien johtamisesta
 • tuorehkoa kokemusta ja dokumentoituja näyttöjä 
 • hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
 • valmius haastaa tarvittaessa projektin kulloinkin vallitseva tilanne henkilökohtaisella näkemyksellä ja asiantuntemuksella 

Arvostetaan:

 • tehtäväalakohtainen kertynyt substanssiosaaminen (esim. aikaisemmin asiantuntijan roolissa)
 • projektinhallinan sertifikaatit 
 • sopiva koulutustausta
 • hyvä paineensieto- ja reagointikyky, koska nopeasti muuttuvien tilanteiden käsittelyssä tarvitaan osin heuristisia päätöksiä ja muutoskyvykkyyttä

Aloitus: heti
Työsopimus: toistaiseksi voimassa oleva, täysiaikainen
Lokaatio: Helsinki and/or remote (according to current covid-19 regulations and recommendations)
Työkieli: English/Suomi