Atsalea WINWIN-111

-tuo ohjelmistoalan palkat avoimiksi & läpinäkyviksi-

Atsalea WINWIN-111 tuo työsopimussuhteisten ohjelmistoammattilaisten uranedistäntään 2020-luvulle päivätyn kulttuurillisen & taloudellisen ansainnanjaon alustan.

WINWIN-111 on mekanismi, jonka mukaan laskutusbonusta alkaa kertymään siitä lähtien, kun kuukausittainen työpanos muuttuu katetuottolaskelman perusteella kannattavaksi. Kannattavuuden arviointiin liittyy liiketoiminnan pyörittämiseen sisältyvän riskifaktorin huomioimisen tarve.

Sovellettevaa marginaalia mallissa edustaa järjestysnumero 111, jonka mukaan laskutusbonusta alkaa kertymään laskutusperiodin (kalenterikuukauden) 111. työtunti lähtien.

Laskutusbonuksen määrä on 40% laskutushinnasta. Käytännössä jakosuhde asettuu työntekijän hyväksi likimain 55/45 -suhdelukua palkkaukseen liittyvien välittömien (sivu)kulujen huomioimisen jälkeen.

Vuonna 2021 kuukaudessa on keskimäärin tasan 21,00 työpäivää (9/10 arkipyhää), jonka perusteella odotettu laskutustuntimäärä on keskimäärin 157,5 tuntia per kuukausi. Tämän perusteella kuukaudessa kertyy keskimäärin 47,5 bonusyksikköä.

Taulukon-1 esimerkin perusteella kokonaisbruttoansioksi muodostuu 80 € laskutushinnalla & 21 työpäivän (157,5h) työpanoksella yhteensä 6221 €.

Taulukko-1
Taulukko-1

Kiinteä palkka määräytyy aloitusprojektin laskutushinnan perusteella. Kiinteän palkan taulukko on porrastettu suhteessa laskutushintaan.

Kiinteä palkka joustaa ylöspäin. Sitä on mahdollista nostattaa laskutushinnan ohjaamana Taulukon-2 mukaisesti: 

Taulukko-2
Taulukko-2

Kiinteä palkka ei jousta alaspäin.