Atsalea WinWin

WinWin tuo työsopimussuhteisten kokeneiden IT-ammattilaisten uranedistäntään 2020-luvulle päivätyn kulttuurillisen & taloudellisen ansainnanjaon alustan. Malli on tekijä, joka erottaa yhtiön useimmista valtavirran asiantuntijapalveluita tarjoavista toimijoista.

Yksittäisen työntekijän synnyttämästä kuukausilaskutuksesta 67% käytetään palkanmaksuun. Maksettavasta bruttopalkasta vähennetään lomavaraukset ja henkilösivukulut, loppu maksetaan palkkana. Varausten ja sivukulujen kerroin on yhteensä 1,377. Käytännössä bruttopalkka on 48,656501% laskutuksen kokonaisarvosta (1,377 * 48,656501% = 67%).

Työpanos myydään 100% työkuormalla, joka tyypillisesti edustaa yksittäisiin toimeksiantoihin kohdistuvaa tilaajan vaatimusta.

ESIMERKKI

Asetetaan laskutettavien työtuntien määräksi 157,5h (keskiarvo per kk 2022) ja tuntihinnaksi 89(projektipäällikkö). Palkkalaskelma tulostuu seuraavanlaiseksi:

Tulot
KK-laskutus 14,018€
Työntekijän osuus 9,392€
Yhtiön osuus 4,626€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 784€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 392€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,395€

Bruttopalkka 6,820

Bruttopalkka edustaa yllä olevissa laskelmissa eheän standardimittaisen työkuukauden mukaista kokonaisansiota. Huomattavaa on todeta, että loman ajalta maksetaan kuluvan lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) keskiansioiden mukaan.

Takuupalkka on 4,011 kuukaudessa, jolla turvataan peruselintason ylläpito sellaisella ohimenevällä hetkellä, missä edellinen toimeksianto on loppunut eikä uusi ole vielä alkanut. Tällainen hetkittäinen tilanne saattaa toiminnan luonteesta johtuen joskus sattua kohdalle.

WinWin liiketoimintamalli mahdollistaa lisäksi bonusten maksamisen. Yhtiön 33% osuudesta maksetaan hallintopalvelut, työterveyspalvelut, työvälineet ja muut ostetut palvelut. Yhtiön osuudesta maksetaan lisäksi myynnin ja rekrytoinnin provisioita. Mikäli konsultti myy itse oman työpanoksensa, maksetaan siitä hänelle myyntiprovisiota. Mikäli konsultin esittelemä kandidaatti palkataan yhtiöön, maksetaan siitä hänelle rekrytointiprovisiota.

EQUALITY tarkoittaa sitä, että malli on kaikille sama.

FAIRSHARE tarkoittaa sitä, että malli nostaa bruttoansion seuraavalle tasolle.

TRANSPARENCY tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä tietää tarkalleen, minkä mekanismin varassa taloudellinen ansainta jaetaan osapuolten kesken. Jokaisesta solmitusta yksittäistä työntekijää koskevasta toimeksiantosopimuksesta toimitetaan osapuolelle viipymättä kopio.

WINWIN tarkoittaa sitä, että mitä korkeammaksi projektityön laskutushinta kohoaa, sitä enemmän osapuolet yhdessä siitä hyötyvät. Malli kannustaa työntekijää ammatillisen pääoman systemaattiseen kasvattamiseen ja työnantajaa saman prosessin aktiiviseen tukemiseen. Se korostaa sisäistä yrittäjyyttä olematta formaatiltaan yrittäjävetoinen malli.

Etsimme säännöllisesti uusia ammattilaisia etätöihin, semi-etätöihin sekä on-site erityisesti Helsingin ja Tampereen metroalueille sekä muualle alueellisiin keskuksiin.

Jari Viitanen, Recruitment Lead, jari.viitanen()atsalea.fi
Timo Haukilahti, Senior Manager, timo.haukilahti()atsalea.fi
Pavel Oleinikov, Tec. Recruiter, pavel.oleinikov()atsalea.fi