Asiantuntija varmistaa projektin onnistumisen
Asiantuntija varmistaa projektin onnistumisen

Asiantuntijatyö

Asiantuntija työskentelee itsenäisesti tai osana tilaajan tiimiä

Toimitamme projekteihin ensiluokkaiset asiantuntijat, kuten datainsinöörit, devops-spesialistit, Power BI -kehittäjät ja web-ohjelmoijat.

Työpanosta voidaan varata halutun käyttökuorman mukaisesti. Varatusta kiintiöstä huolimatta ainoastaan toteutuneet työtunnit laskutetaan. Laskun liitteenä toimitetaan tilaajalla etukäteen hyväksytetty tuntikirjanpitoraportti, jonka erittelytaso on yksi tunti.

Työtä tehdään tyypillisesti etätyönä tai hybridinä erikseen sovitun mukaisesti. 

Konsultin valinnan suhteen CV-infopaketti toimitetaan etukäteen katselmukseen, jonka perusteella voidaan sopia haastattelusta.