Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta mukainen käsittelyseloste Atsalea Software Oy:n CV-tietokannalle.

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Atsalea Software Oy (jäljempänä "Atsalea")
  Y-tunnus 2567237-2
  Pohjoisesplanadi 39
  00100 Helsinki
  Puh. 0400 613 408
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Jari Viitanen
  Pohjoisesplanadi 39
  00100 Helsinki
  Puh. 0400 613 408, jari.viitanen(at)atsalea.fi
 3. REKISTERIN NIMI
  Atsalean CV-tietokanta
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Rekisteriin kerätään tietoja, joita Atsalea tarvitsee työntekijöiden rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Yksittäinen henkilö voi osoittaa hakemuksen kohdistettuun työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen tai hän tulee kontaktoiduksi suorahakumenetelmällä. Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero- ja toimipaikka, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutus, tutkinnot, kielitaito, it-taidot, työkokemus, toiveet työn sisällöstä, irtisanomisaika, palkkatoive, henkilökohtainen esittely, suosittelijat, mistä henkilö sai tietoa Atsaleasta, tavoitettavuus. Osa täytettävistä tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä hänen suostumuksellaan. Henkilöltä kerättävät tiedot koostuvat hänen mahdollisesta julkisesta profiilista, toimitetusta hakemuksesta, ansioluettelosta, todistuksista sekä haastattelun aikana syntyvistä tiedoista.
 7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET
  Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta. Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työtehtävien kannalta tiettyjä tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa Atsalean asiakasyritykselle, jonka avoimeen toimeksiantoon henkilö on ehdolla. Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 8. REKISTERIN SUOJAUS
  Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan ennalta määritellyillä henkilöillä. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa ja ne on suojattu salasanoin. Rekisteriä käytetään Atsalean määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, joita on määritelty erilaisille tasoille. Käyttöoikeus päättyy Atsalean työntekijän siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta palveluntuottajilta Atsalea vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisteritietoja. 
 9. TARKASTUSOIKEUS
  Henkilöllä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterin tiedot korjataan henkilötietojen osalta rekisteröidyn henkilön ilmoituksen mukaisesti.
 10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää tai peruuttaa tietojen käyttö tiedottamiseen, markkinointiin tai tutkimustoimintaan. Kielto merkitään rekisteriin.