Digitaalinen muutos on NYT
Digitaalinen muutos on NYT

IT kartoitus

IT kartoitus sisältää nykytilan kuvauksen sekä kehityksen esteiden ja pullonkaulojen tunnistamista. Järjestelmäarkkitehtuurista syntyy ylätasolla kuvaus sekä esitys IT:n kehityspoluksi & tiekartaksi (karkea tarkastelutaso) kolmen vuoden mittaiselle periodille. 

Työ suoritetaan haastattelemalla yhtiön eri toimintojen avainhenkilöitä kartoituksen vaatimuksiin sovitetulla tarkkuustasolla sekä läpikäymällä yritystason dokumentaatiota soveltuvin osin.