Kuntokartoitus luo pohjan dataohjatun liiketoiminnan kehittämiselle
Kuntokartoitus luo pohjan dataohjatun liiketoiminnan kehittämiselle

Kuntokartoitus luo pohjan dataohjatun liiketoiminnan kehittämiselle

Kohderyhmä: Pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on matala tai keskitason IT-maturiteetti / datan hyödyntämisen aste.

Toteutus:

1. Alkukartoitus (45 min):

 • Kyselytutkimus asiakkaalle ennen tapaamista, joka kartoittaa nykyiset datalähteet, käytössä olevat työkalut ja teknologiat, sekä yleiset dataan liittyvät tarpeet ja haasteet.
 • Tietojen alustava kerääminen ja valmistelu analysointia varten.

2. Tietojen tarkastelu ja syvällinen analysointi (3–5h):

 • Syvällinen tarkastelu datan laadusta, saatavuudesta, integraatioiden tehosta, ja tietomallien käytöstä.
 • ETL-prosessien ja datan käsittelyketjun analysointi.
 • Tietoturvan ja tietosuojan perusteellinen tarkastus, mukaan lukien GDPR-vaatimustenmukaisuus.
 • Datan hyödyntämisen ja analytiikan mahdollisuuksien arviointi, mukaan lukien tekoälyn (AI) ja koneoppimisen (ML) käyttömahdollisuudet.
 • Suorituskyvyn ja skaalautuvuuden arviointi, keskittyen erityisesti Azure-palveluiden optimointiin.
 • Yksityiskohtainen raportti havainnoista, mahdollisista puutteista, ja parannusehdotuksista, jotka voivat sisältää suosituksia työkaluista, teknologioista, ja prosesseista.

3. Yhteenveto ja suositukset (45 min–1h):

 • Yksityiskohtaisen raportin esittely asiakkaalle.
 • Toimenpide-ehdotusten ja parannussuunnitelmien läpikäynti.
 • Jatkotoimenpiteiden ja mahdollisen yhteistyön suunnittelu.

Palvelun hyödyt Asiakkaalle:

 • Kattava ja syvällinen käsitys datan nykytilasta ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista.
 • Käytännön toimenpiteet ja suositukset datan laadun, tietoturvan, ja analytiikan parantamiseksi.
 • Selkeä polku kohti tehokkaampaa datan hyödyntämistä ja digitaalisen transformaation edistämistä.

Atsalea on ymmärtävä teknologiakumppani!