Riippumaton projektipäällikkö varmistaa projektin onnistumisen
Riippumaton projektipäällikkö varmistaa projektin onnistumisen

Projektinjohtopalvelut

Projektipäällikkö työskentelee tilaajan edunvalvojana

Riippumattoman projektipäällikön roolissa toimitaan tilaajan edunvalvojana hankkeen tarvekartoitus, suunnittelu, kilpailutus sekä toteutusvaiheessa.

Projektin aikataulu sekä kustannukset määritellään pitkälti jo suunnitteluvaiheessa ja siksi projektinjohto on suositeltavaa valita hankkeeseen mahdollisimman alkuvaiheessa. Tilaaja saa ammattitaitoisen projektipäällikön asiantuntemuksen käyttöönsä, jonka myötävaikutuksella vähentää sisäistä työtaakkaa, alentaa kokonaisriskiä sekä parantaa onnistumisen kokonaislaatua.

Projektipäällikön tärkein tehtävä on varmistaa toimeksiannon onnistuminen läpi sen elinkaaren alkaen tarvekartoituksesta ja päättyen ylläpitoon.

Palvelut kattavat mm:

  • Tarveselvitysten laadinnan
  • Projektisuunnitelman laadinnan
  • Esitutkimuksien tuottamisen
  • Kustannusarvioiden laadinnan, budjetoinnin ja kustannusten hallinnan
  • Projektikokonaisuuksien suunnittelun
  • Aikataulusuunnittelun ja ajanhallinnan
  • Ohjauksen, koordinoinnin ja johtamisen
  • Toteutuksen valmistelun, kilpailuttamisen ja hankintaneuvottelut
  • Ylläpitosopimusten revisioinnin

Työpanosta voidaan varata halutun käyttökuorman mukaisesti (0.1 – 1.0 fte). Varatusta kiintiöstä huolimatta ainoastaan toteutuneet työtunnit laskutetaan. Laskun liitteenä toimitetaan tilaajalla etukäteen hyväksytetty tuntikirjanpitoraportti, jonka erittelytaso on yksi tunti.

Toimitus suoritetaan tyypillisesti etätyönä sekä verkkotapaamisina poislukien erikseen sovittu matkustaminen.

Konsultin valinnan suhteen CV-profiilitiedot toimitetaan etukäteen katselmukseen, jonka perusteella voidaan sopia haastattelusta.