Selvityksen perusteella luodaan erilaisia IT-ratkaisuvaihtoehtoja
Selvityksen perusteella luodaan erilaisia IT-ratkaisuvaihtoehtoja

IT-arkkitehtuuri ja kehitystiekartan luonti

Selvitys tehdään haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä organisaation eri osista keskittyen arkkitehtuurikuvauksiin ja järjestelmiin.

Selvityksen perusteella luodaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, esitellään niitä johdolle ja valitaan sopivin. Lisäksi projektissa selkiytetään kehitystiekartta yrityksen strategian mukaisesti ja määritellään erilaiset kehitystyöpaketit tiekartan toteuttamiseksi.