IT infrastruktuuri, Cloud & DevOps spesialisti Kubernetes

Minulla on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä IT infrastruktuurin parissa sekä vankat ohjelmointitaidot. Teknologiset vahvuuteni ovat CI/CD-automaatiossa, infrastruktuurien luomisessa, suunnittelussa ja ylläpidossa sekä sovellusten kontittamisessa ja Infrastructure as a Code -ratkaisuissa. Pidän uteliaisuuttani jatkuvaan oppimiseen merkittävänä persoonallisena vahvuutenani. Olen työskennellyt useiden globaalisti vaikuttavien suuryritysten kanssa, mutta toisaalta ollut mukana luomassa IT struktuureita myös startup-yrityksiin ja sopeutunutkin mitä luontevimmin erilaisiin sosiaalisiin ja teknisiin ympäristöihin.