Partneriohjelma

tuo yhteisen päämäärän ja lisäkannustimen jokapäiväiseen tekemiseen

HENKILÖSTÖANTI 

Atsalea Softwaren ylimääräinen yhtiökokous on v. 2022 hyväksynyt esityksen henkilöstölle suunnattavasta osakeannista, jonka suuruus on 70% osakepääomasta.

Yhtiökokouksen visio on kehittää yhtiöstä digikehityksen ja projektijohtamisen merkittävä palveluyhtiö sekä valmistella siitä tavoiteltava ostokohde. 

Merkintäoikeuden kiintiö (kappalemäärä) perustuu sisääntulon mukaiseen järjestykseen. 

Merkintähinta määräytyy Verohallinnon toimittamassa verotustodistuksessa määritellyn osakkeen matemaattisen arvon perusteella ja on sellaisenaan halvin mahdollinen ilman veroseuraamuksia. 

Merkintäoikeus astuu voimaan 7 kk kuluttua työsopimuksen alkamisesta.