Partneriohjelma

tuo yhteisen päämäärän ja lisäkannustimen jokapäiväiseen tekemiseen

Atsalea Softwaren ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt esityksen henkilöstöannista, jonka suuruus on 70% osakepääomasta. Yhtiökokouksen visio on kehittää yhtiöstä IT-projektinhallinnan premiääri toimija ja tehdä siitä haluttava ostokohde monille alan vakiintuneille toimijoille seuraavien muutaman vuoden kuluessa kohti tavoiteltua akvisitiota.

HENKILÖSTÖANTI

Henkilöstöanti koskee koko henkilökuntaa. Se on porrastettu vuosittaiseen kiintiökohtaiseen tarvoitteeseen seuraavasti.

Partneriohjelma, jolla on selkeä päämäärä sekä konkreettinen arvo ja kannustin.

Partneriohjelma, jolla on selkeä päämäärä sekä konkreettinen arvo ja kannustin.
Partneriohjelma, jolla on selkeä päämäärä sekä konkreettinen arvo ja kannustin.