Atsalea WinWin 

WinWin tuo työsopimussuhteisten ohjelmistoammattilaisten uranedistäntään 2020-luvulle päivätyn kulttuurillisen & taloudellisen ansainnanjaon alustan. Malli on tekijä, joka erottaa yhtiön valtavirran IT-asiantuntijapalveluita tarjoavista toimijoista.

Yksittäisen työntekijän synnyttämästä kuukausilaskutuksesta 70% käytetään palkanmaksuun. Maksettavasta bruttopalkasta vähennetään lomavaraukset ja henkilösivukulut, loppu maksetaan palkkana. Varausten ja sivukulujen muodostama kokonaiskerroin on 1,3855. Käytännössä bruttopalkka on 50,52% laskutuksen kokonaisarvosta (1,3855 * 50,523275% = 70%).

Työpanos myydään 100% työkuormalla, joka edustaa yksittäisiin toimeksiantoihin kohdistuvaa tyypillistä tilaajan vaatimusta: projekteissa edellytetään 100% allokaatiota jo lähtökohtaisesti. 

ESIMERKKI-1

Asetetaan laskutustuntien määräksi 157,5h (= keskiarvo vuonna 2022) ja projektin tuntihinnaksi 89(standardikeskihinta, kumppaniverkosto). Bruttoansio tulostuu seuraavanlaiseksi:

Tulot
KK-laskutus 14,017€
Työntekijän osuus 9,812€
Yhtiön osuus 4,205€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 814€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 407€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,508€

Bruttopalkka 7,082

ESIMERKKI-2

Asetetaan laskutustuntien määräksi 157,5h (= keskiarvo vuonna 2022) ja projektin tuntihinnaksi 105(standardikeskihinta, suorat asiakassuhteet). Bruttoansio tulostuu seuraavanlaiseksi:

Tulot
KK-laskutus 16,538€
Työntekijän osuus 11,576€
Yhtiön osuus 4,961€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 960€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 480€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,780€

Bruttopalkka 8,355

ESIMERKKI-3

Mikäli konsultti tekeekin kahdeksan tunnin laskutettavaa työpäivää seitsemän ja puolen tunnin sijaan, kertyy laskutustunteja 168 kappaletta. 

Asetetaan projektin tuntihinnaksi 105(standardikeskihinta, suorat asiakassuhteet). Bruttoansio tulostuu seuraavanlaiseksi:

Tulot
KK-laskutus 17,640€
Työntekijän osuus 12,348€
Yhtiön osuus 5,292€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 1025€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 513€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,898€

Bruttopalkka 8,912

Esimerkki-3 kolme ilmentää ansaintaan liittyvän skaalan potentiaalia.

Bruttopalkka edustaa yllä olevissa laskelmissa eheän standardimittaisen työkuukauden mukaista kokonaisansiota. 

Huomattavaa on todeta, että loman ajalta maksetaan kuluvan lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) keskiansioiden mukaan.

Takuupalkka on 5051  kuukaudessa, jolla turvataan elintason ylläpito sellaisella ohimenevällä hetkellä, missä edellinen hanke on loppunut eikä uusi ole vielä alkanut. Tällainen hetkittäinen tilanne saattaa toiminnan luonteesta johtuen joskus sattua kohdalle.

Atsalean liiketoimintamalli mahdollistaa lisäksi bonusten maksamisen. Yhtiön 30% osuudesta maksetaan hallintopalvelut, työterveyspalvelut, työvälineet ja muut ostetut palvelut. Yhtiön osuudesta maksetaan lisäksi myynnin ja rekrytoinnin provisioita. Mikäli konsultti myy itse oman työpanoksensa, maksetaan siitä hänelle myyntiprovisiota. Mikäli konsultin esittelemä kandidaatti palkataan yhtiöön, maksetaan siitä hänelle rekrytointiprovisiota.

EQUALITY tarkoittaa sitä, että malli on kaikille sama.

FAIRSHARE tarkoittaa sitä, että malli nostaa bruttoansion kokonaan seuraavalle tasolle.

TRANSPARENCY tarkoittaa sitä, että työntekijä tietää tarkalleen, minkä mekanismin varassa taloudellinen ansainta jaetaan osapuolten kesken. Jokaisesta solmitusta toimeksiantosopimuksesta toimitetaan osapuolelle viipymättä kopio.

WINWIN tarkoittaa sitä, että mitä korkeammaksi projektityön laskutushinta kohoaa, sitä enemmän osapuolet yhdessä siitä hyötyvät. Malli kannustaa työntekijää ammatillisen pääoman systemaattiseen kasvattamiseen ja työnantajaa saman prosessin aktiiviseen tukemiseen. Se korostaa sisäistä yrittäjyyttä olematta formaatiltaan yrittäjävetoinen malli.

Etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia softa-alan huipputekijöitä - olisitko Sinä seuraava? Ota yhteyttä niin keskustellaan!