Atsalea WinWin 

tuo työsopimussuhteisten ohjelmistoalan ammattilaisten uranedistäntään 20-luvulle päivätyn kulttuurillisen & taloudellisen ansainnanjaon alustan.

Asiakastyöhön perustuvasta laskutuksesta 70% käytetään palkanmaksuun. Maksettavasta bruttopalkasta vähennetään lomavaraukset ja henkilösivukulut, loppu maksetaan palkkana. 

Yhtiön 30% osuudesta maksetaan hallintopalvelut, työterveyspalvelut, työvälineet ja muut ostetut palvelut. Yhtiön osuudesta maksetaan lisäksi myynnin ja rekrytoinnin provisioita.  

ESIMERKKI-1

Tuntihinta vaihtelee yleisesti noin 80-120€. välillä. Asetetaan laskutettavien tuntien lukumääräksi 160h (1 FTE) ja tuntihinnaksi 90€. Palkkalaskelma tulostuu seuraavanlaiseksi. 

Tulot
KK-laskutus 14,017€
Työntekijän osuus 9,812€
Yhtiön osuus 4,205€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 814€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 407€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,508€

Bruttopalkka 7,082

ESIMERKKI-2

Asetetaan laskutustuntien määräksi 157,5h (~ keskiarvo) ja projektin tuntihinnaksi 105(standardikeskihinta, suorat asiakassuhteet). Bruttoansio tulostuu seuraavanlaiseksi:

Tulot
KK-laskutus 16,538€
Työntekijän osuus 11,576€
Yhtiön osuus 4,961€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 960€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 480€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,780€

Bruttopalkka 8,355

ESIMERKKI-3

Mikäli konsultti tekeekin kahdeksan tunnin laskutettavaa työpäivää seitsemän ja puolen tunnin sijaan, kertyy laskutustunteja 168 kappaletta. 

Asetetaan projektin tuntihinnaksi 105(suorat asiakassuhteet). Bruttoansio tulostuu seuraavanlaiseksi:

Tulot
KK-laskutus 17,640€
Työntekijän osuus 12,348€
Yhtiön osuus 5,292€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 1025€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 513€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,898€

Bruttopalkka 8,912

Esimerkki-3 kolme ilmentää ansaintaan liittyvän skaalan potentiaalia.

Bruttopalkka edustaa yllä olevissa laskelmissa eheän standardimittaisen työkuukauden mukaista kokonaisansiota. 

Huomattavaa on todeta, että loman ajalta maksetaan kuluvan lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) keskiansioiden mukaan.

Takuupalkka 5051€/kk, on tarkoitettu tilanteeseen, missä edellinen hanke on loppunut eikä uusi ole vielä alkanut. Tällainen tilanne saattaa toiminnan luonne huomioiden joskus sattua kohdalle.

EQUALITY tarkoittaa sitä, että malli on kaikille sama.

FAIRSHARE tarkoittaa sitä, että malli nostaa bruttoansion kokonaan uudelle tasolle.

LÄPINÄKYVYYS tarkoittaa sitä, että jokainen mallin piiriin kuuluva osapuoli tietää tarkalleen, minkä mekanismin varassa taloudellinen ansainta jaetaan.  

WINWIN korostaa sisäistä yrittäjyyttä olematta formaatiltaan mitenkään yrittäjävetoinen malli.

Etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia softa-alan huipputekijöitä - olisitko Sinä seuraava? Ota yhteyttä niin keskustellaan!